NASZA OFERTA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej frmy którą kierujemy zarówno do klientów indywidualnych jak i firm oraz instytucji.

W zakres naszych usług wchodzą takie opracowania jak:

Mapa do celów projektowych

Jeden z pierwszych, niezbędnych dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia inwestycji budowlanej. Na podstawie mapy wykonywany jest projekt budowlany lub adaptowany istniejący. Jej wykonanie z należytą starannością gwarantuje bezproblemowe i szybkie uzyskanie pozwolenia na budowę. Mapy przygotowujemy zarówno w formie papierowej jak i numerycznej, którą przesyłamy bezpośrednio do projektanta. Zapewnia to dokładność umiejscowienia planowanej inwestycji na działce.

mapa do celow projektowych
inw budynku

Inwentaryzacja powykonawcza budynków i innych obiektów budowlanych

Po zakończeniu budowy inwestor ma obowiązek wykonania inwentaryzacji powykonawczej. Mapa poinwentaryzacyjna jest dokumentem niezbędnym do zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynków. Do pozwolenia na użytkowanie niezbędna jest także opinia geodety dotycząca usytuowania obiektu budowlanego informująca o zgodności z zatwierdzonym planem zagospodarowania działki lub terenu.

Tyczenia budynków i innych obiektów budowlanych

Prace terenowe związane z budową rozpoczynają się od wytyczenia budynku w terenie. Realizujemy tyczenia zależności od preferencji wykonawcy prac budowlanych. Precyzyjne wytyczenie w terenie gwarantuje brak późniejszych problemów przy realizacji budowy zgodnie z projektem. Na życzenie klienta wykonujemy tyczenie dwuetapowo, tzn. znaczymy przybliżoną lokalizację przyszłej inwestycji przed pracami ziemnymi oraz pod umiejscowienie ław ciesielskich, a następnie wykonujemy dokładne tyczenie bezpośrednio na ławach.

tyczenie bud
tyczenie sieci

Tyczenia sieci i przyłączy uzbrojenia terenu

Dokładne wytyczenie w terenie sieci i przyłączy gwarantuje, że wykonane okablowanie będzie położone zgodnie z projektem. W przypadku tyczenia sieci zaznaczamy wszelkie kolidujące z wykopami istniejące sieci uzbrojenia terenu oraz zapewniamy odpowiednie szkice tyczenia. Gwarantuje to bezpieczeństwo oraz brak dodatkowych kosztów takich jak naprawa uszkodzonych sieci. Przy tyczeniu kanalizacji zakładamy repery robocze w układzie projektu.

Inwentaryzacje sieci i przyłączy uzbrojenia terenu (wodociągi, kanalizacja, gaz, energia, teletechnika itp.)

Jak w przypadku budynków – zarówno sieci jak i przyłącza podlegają obowiązkowi inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary i dokumentacje wykonujemy szybko i precyzyjnie. W przypadku większych inwestycji pomiary inwentaryzacyjne wykonywane są na bieżąco. Pozwala to na monitorowanie przebiegu prac ziemnych i zgłoszenie wykonawcy wszelkich odchyłek od projektu.

inwentaryzacje sieci
podział

Podziały nieruchomości

Podzielenie nieruchomości często bywa bardzo skomplikowanym procesem, zależnym od wielu uwarunkowań, przepisów i prawa miejscowego. W zależności od nieruchomości przedstawiamy klientowi kilka koncepcji podziałowych, oraz możliwości jakie płyną z podziału. Każdy podział wymaga indywidualnego podejścia do sprawy, zbadania ksiąg wieczystych i innych dokumentów własnościowych, sprawdzenia informacji w planach zagospodarowania, wykonania wstępnego projektu podziału celem opiniowania go w gminie, sporządzenia protokołów przyjęcia granic czy wykazów synchronizacyjnych.

Ustalenia granic/ Wznowienia znaków granicznych

Wykonujemy prace związane z wyznaczeniem działki w terenie. Dzięki temu klient ma pewność, w którym miejscu znajdują się granice jego nieruchomości. Wyznaczenie granic uchroni przed niewłaściwym umiejscowieniem ogrodzenia czy wykonaniu np. wycinki drzew w niewłaściwym miejscu. Przed przystąpieniem do prac terenowych zawsze analizujemy i badamy wszystkie dostępne dokumenty związane z nieruchomością tak, aby wznowione znaki graniczne były niepodważalne.

wznoiwenie granic
pomiar objetosci mas

Pomiary objętości mas ziemnych

Specjalistyczne pomiary pozwalające na przygotowanie kosztorysu prac ziemnych lub ich inwentaryzację

Uzgodnienia ZUDP

Na życzenie projektanta przeprowadzamy pełną obsługę związaną z naradami koordynacyjnymi dotyczącymi projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Przygotujemy odpowiednie pliki i załączniki w zależności od preferencji oraz oprogramowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Uzgodnienia ZUDP
pomiary powierzchni lokali

Pomiary powierzchni lokali

Pomiary lokali wykonujemy za pomocą dalmierzy laserowych. Są to niezwykle dokładne urządzenia. W zależności do czego ma służyć pomiar przygotowujemy stosowne dokumenty z wykonanych pomiarów, oraz przedstawiamy je w czytelnej formie za pomocą szkiców zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi.

Inne prace geodezyjne

Jeżeli dysponują Państwo innym niestandardowym zleceniem, w którym liczą się dokładne pomiary geodezyjne – zapraszamy.

IMG_20200804_0652e51

Wykorzystując nowoczesny sprzęt oraz wieloletnie doświadczenie przyjęte zlecenia realizujemy szybko i fachowo.

usługi geodezyjne wawer, usługi geodezyjne rembertów, usługi geodezyjne wesoła, usługi geodezyjne powiat legionowski, usługi geodezyjne legionowo, usługi geodezyjne otwock, usługi geodezyjne powiat otwocki, usługi geodezyjne piaseczno,  usługi geodezyjne powiat piaseczyński,  usługi geodezyjne pruszków, usługi geodezyjne powiat pruszkowski, usługi geodezyjne powiat warszawski-zachodni, usługi geodezyjne ożarów, usługi geodezyjne ożarów mazowiecki, usługi geodezyjne ożarów maz, Mapa do celów projektowych, inwentaryzacja, inwentaryzacja budynku, tyczenie budynku, podział nieruchomości, inwentaryzacja powykonawcza,